Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον  

Posted by Ibis in , , , ,

Sunset Doors 

***

Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη Ταφή σου, προσφέρουσι Χριστέ μου.

Καθελών του ξύλου, ο Αριμαθείας, εν τάφω σε κηδεύει.

Μυροφόροι ήλθον, μύρα σοι, Χριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως.

Δεύρο πάσα κτίσις, ύμνους εξοδίους, προσοίωμεν τω Κτίστη.

Ους έθρεψε το μάννα, εκίνησαν την πτέρναν, κατά του ευεργέτου.
Ιωσήφ κηδεύει, συν τω Νικοδήμω, νεκροπρεπώς τον Κτίστην.

Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος;

***

- Ολόκληρο το τροπάριο εδώ και εδώ

- Η Φωτογραφία προέρχεται από το προσωπικό αρχείο

This entry was posted on 21 Απρ 2011 at Πέμπτη, Απριλίου 21, 2011 and is filed under , , , , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Δημοσίευση σχολίου