Advice  

Posted by Ibis in , , , ,

Παρασειρωμένοι στην ρουτίνας της καθημερινότητας ποτισμένοι με τα βαθειά ριζωμένα κοινωνικά στερεότυπα , τα “πρέπει” τα “δήθεν” συχνά έως συστηματικά ξεχνάμε την πραγματική αξία των μικρών πραγμάτων. Χαζές αγωνίες για το αύριο που θέλουμε να πιστεύουμε ότι εξαρτάται και ανήκει σε άλλους.
Το παρόν ποστ είναι αφιερωμένο στην “αγωνία” απόφοιτων πανεπιστημιακών σχολών και λυκείων

Το κείμενο "Sunscreen" δημοσιεύτηκε με τίτλο "Advice, like youth, probably just wasted on the young" στην εφημερίδα Chicago Tribune τον Ιούνιο του 1997. H δημοσιογράφος-συντάκτης  Mary Schmich το περιγράφει σαν αποχαιρετιστήριο λόγο αποφοίτησης χωρίς ωστόσο να μπορέσει να το απαγγείλει δημόσια.
Η απήχηση του κειμένου ήταν μεγάλη με τον Kurt Vonnegut να εκφωνεί το κείμενο στην αποφοίτηση τάξης του ΜΙΤ  το 1997.
Μετά από ένα χρόνο, το 1998, o σκηνοθέτης  Baz Luhrmann κυκλοφορεί το album "Something for Everybody" το οποίο περιέχει τμήμα του κειμένου στο τραγούδι ""Everybody's Free (To Wear Sunscreen)".

Ακολουθεί το κείμενο:

Wear sunscreen.

If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. Scientists have proven the long-term benefits of sunscreen, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now.

Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine.

Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindside you at 4 p.m. on some idle Tuesday.

Do one thing every day that scares you.

Sing.

Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours.

Floss.

Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long and, in the end, it's only with yourself.

Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how.

Keep your old love letters. Throw away your old bank statements.

Stretch.

Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't.

Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone.

Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40, maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or celebrate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's.

Enjoy your body. Don't be afraid of it or of what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own.

Dance, even if you have nowhere to do it but your living room.

Read the directions, even if you don't follow them.

Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly.

Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future.

Understand that friends come and go, but with a precious few you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people who knew you when you were young.

Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel.

Accept certain inalienable truths: Prices will rise. Politicians will philander. You, too, will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders.

Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out.

Don't mess too much with your hair or by the time you're 40 it will look 85.

Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts and recycling it for more than it is worth.

But trust me on the sunscreen.

Almost no one blames themselves  

Posted by Ibis in , , , ,

Ακολουθούν επιλεκτικά αποσπάσματα από άρθρο που δημοσιεύτηκε στην βρετανική http://www.independent.co.uk . ΤΟ κείμενο έχει συνταχτεί από τον Daniel Howden οποίος καταφέρνει να κατανοήσει όσα πολλοί έλληνες αδυνατούν ή αρνούνται να κατανοήσουν.

Το κείμενο παρέμεινε στα αγγλικά για την άρτια απόδοση των φράσεων.

greek_043

It was June of 2004 and the Greek football team had just won the European Championship in one of the unlikeliest sporting triumphs anyone could remember. The celebrations had been euphoric, almost visceral – a national convulsion. The Olympics were coming home the next month and Greece was on a high.

Seven years on and I am back in the same square with many of the same people it seems. The flags are there and to a non-Greek speaker the chants sound the same. But the mood is rancorous. I cannot escape the feeling that I am looking at a beloved country through a glass, darkly.

***

Over the next four years, Greece's national debt is projected to rise to 200 per cent of GDP; the primary deficit – how much more the country spends than it earns before interest on its debt – is still climbing despite a year of deep cuts; unemployment is headed towards 20 per cent and the economy is still shrinking. The word that you hear most often in conversation in Athens is "adeiexodo" or "dead-end".

***

This year, the games in Athens revolve around blame: private-sector employees blame public-sector bloat; civil servants blame tax-dodging professionals; the unions blame banks, oligarchs and neo-liberals at the IMF; almost everyone blames the government, which, in turn, blames the international media, financial markets and the opposition. Almost no one blames themselves.

***

The "new Greek" could read Status magazine, have a €7.50 iced coffee and drink until dawn in places with names like Envy and Privilege.

***

He also points out that Greece's economy is primarily based on small businesses, many of which are family run, and property ownership is unusually widely dispersed. In other words, corruption in Greece is democratic – or as one unemployed mathematician told me in Syntagma, "we are all small-time crooks".

***

Kapplani describes them as "orphans" and says the primary emotion he senses, aside from anger, is an "overwhelming nostalgia for a time that has just past" and will not be returning. "Everyone is shouting for change but in essence no one wants anything to change."

***

Crisis, which is a Greek word, has two meanings – the one that we are used to in English, but it can also be used to express a judgment.

***

With panels composed of internationally feted venture capitalists, academics, writers and a young start-up executive it is a welcome reminder that despite the gloom there is an argument to be made for recovery

***